Tag: บทบาททางสังคม

ผู้หญิงกับบทบาทใหม่ในสังคมในรูปแบบของนักกีฬาอาชีพ

ในสมัยดึกดำบรรพ์มนุษย์เพศผู้มีหน้าที่ออกไปล่าสัตว์ ล่องเรือหาปลา สร้างที่อยู่อาศัย ปกป้องครอบครัวจากอันตราย มีหน้าที่สร้างอาณาจักร เพื่อความมั่นคง ลงหลักปักฐานก่อสร้างที่อยู่อาศัย และการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอด ส่วนผู้หญิงนั้นมีหน้าที่ดูแลสามีและลูก หุงหาอาหาร เก็บผักเก็บหญ้า เย็บปักถักร้อย ออกไปเม้าท์มอยเป็นบางที หากผู้หญิงในสมัยนั้นลองลุกขึ้นมาจับมีดดาบ ออกล่าสัตว์ด้วยตัวเอง คงเป็นภาพที่ดูแข็งแกร่งมาก มันไม่ได้กล่าวถึงว่าผู้หญิงจะอยู่ในถ้ำเสมอไป ในสังคมโบราณบางที่ก็มีการยกย่องผู้หญิงให้เป็นใหญ่ เป็นผู้นำ มีส่วนสำคัญทางการเมืองและการปกครอง รวมทั้งเป็นบันไดเพื่อก้าวไปสู่การปกครอง ในสมัยถัดมาเข้าสู่ยุคห่มสไบ ผู้ชายก็มีหน้าที่ทำงานนอกบ้านเป็นขุนนาง ค้าขาย ออกไปรบ ล่าอาณานิคมหรือปกป้องแผ่นดิน ส่วนผู้หญิงที่เป็นช้างเท้าหลังนั้นก็ยังคงมีหน้าที่เช่นเดิมก็คืออยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน เลี้ยงลูก หลายท่านคงสงสัยว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์ทำไม แต่มนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์มีพฤติกรรมที่น่าสนใจมาก […]

Read More